Social media als sociaal fenomeen

Hoe kunnen we het fenomeen van sociale media definiëren?
Social media is een computergebaseerde technologie die het delen van ideeën, gedachten en informatie vergemakkelijkt en versnelt door het vormen van virtuele netwerken en gemeenschappen. Door hun ontwerp zijn social media overwegend op internet gebaseerd en geven zij de gebruiker een snelle elektronische of computergebaseerde communicatie van inhoud. Sommige van deze inhoud kan persoonlijke informatie, verschillende soorten documenten, video’s en foto’s bevatten. Gebruikers van social media doen dat via een computer, tablet of smartphone.
Social media is oorspronkelijk gebaseerd op het idee om interactie met collega’s, vrienden en familie te bevorderen, maar werd later overgenomen door bedrijven die lijken te profiteren van een populaire nieuwe communicatiemethode om klanten te bereiken. De huidige groeiende kracht van social media is gebaseerd op haar vermogen om informatie te verbinden en te delen met iedereen over de hele wereld, of in ieder geval met veel mensen tegelijk, onafhankelijk van hun locatie

Voor iedereen, maar meer voor sommigen

Wereldwijd hebben we op dit moment ruwweg 1,96 miljard gebruikers van social media, naar schatting zal dat stijgen naar meer dan 3 miljard tegen het einde van 2019. Sommige bronnen schatten dat het aantal gebruikers zelfs nog hoger zou kunnen zijn. Daarom kunnen we zeggen dat de social media een altijd veranderend en altijd evoluerend webgebaseerd platform is.

Volgens de laatste gepubliceerde gegevens zijn de huidige gebruikers van sociale media gemiddeld jonger dan voorheen. Negentig procent van de mensen tussen 18 en 29 jaar oud beweert in het verleden minstens één of meer sociale media te hebben gebruikt of gebruikt deze nog steeds. Bovendien zijn deze gebruikers ook meestal beter opgeleid dan de niet-gebruikers en de sociaal-economische status wordt vaker als rijk beoordeeld. Hoewel social media in de meeste landen vrij toegankelijk zijn, zijn het vooral de jonge, rijkere mensen die er ook echt gebruik van maken.